Đất nền Thanh Hóa đã mang lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trên thị trường bất động sản tại Việt Nam.
Tầm nhìn
Bằng khát vọng dẫn đầu và chiến lược phát triển bền vững Đất nền Thanh Hóa phấn đấu trở thành công ty kinh doanh, đầu tư, cung cấp dịch vụ bất động sản nằm trong Top 10 của Việt Nam.
Sứ mệnh:
Đối với khách hàng: Cung cấp giải pháp, dịch vụ bất động sản toàn diện, hợp lý giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và góp phần tạo lập cuộc sống ưu việt cho khách hàng, giúp khách hàng nhà đầu tư sinh lời nhanh nhất.
Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chủ động, khuyến khích các sáng kiến và tạo mọi điều kiện về vật chất cũng như tinh thần để nhân viên có thể phát huy hết khả năng của mình.
Đối với xã hội: Không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ để góp phần kiến tạo cuộc sống chất lượng, tiện nghi cho cộng đồng.
Giá trị cốt lõi:
Thật: Đất nền Thanh Hóa nêu cao khẩu hiệu “Nói lời thật – Làm việc thật”, vì thế Đất nền Thanh Hóa đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tin tưởng của các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.
Tâm: Bước vào thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt nhưng Đất nền Thanh Hóa luôn giữ vững chữ TÂM như gốc rễ của việc kinh doanh. Chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội trong mọi tình huống.
Tài: Đất nền Thanh Hóa hướng đến chất lượng nhân sự hơn là số lượng nhân sự. Chúng tôi chú trọng tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự có tài, dám nghĩ, dám làm và giàu sáng kiến.
Triết lý kinh doanh:
Với quan điểm “Dục tốc bất đạt”, Đất nền Thanh Hóa hướng đến triết lý kinh doanh là phải bền vững. Vì thế các gói sản phẩm, dịch vụ do Đất nền Thanh Hóa cung cấp luôn được tính đến yếu tố lợi ích lâu dài, bền vững cho cả khách hàng và nhà đầu tư.
Đất nền Thanh Hóa – uy tín gửi chọn niềm tin